• Verstegen Sustainable Values 2015

Verstegen wil het meest duurzame specerijenbedrijf ter wereld zijn

Verstegen koopt haar grondstoffen zo dicht mogelijk bij de bron in. Daarmee kunnen we invloed uitoefenen op kwaliteits- en duurzaamheidsvraagstukken. Verstegen wil het verschil maken en dat begint al daar waar onze belangrijkste grondstoffen vandaan komen.

Onze familiewaardes hebben allemaal betrekking op continuïteit. Het is een intrinsieke behoefte om zelfstandig de toekomst tegemoet te treden. We werken nauw samen met partners in de supply chain. We zoeken naar de gezamenlijke belangen en bieden vooral oplossingen aan, die er voor alle partijen toe doen.

Eten is een belangrijke verbindende factor. Verstegen wil zich constant vernieuwen als het om smaak en gezondheid gaat. We willen de trend zetten, inspireren en altijd meer bieden. Daar ontlenen wij de kracht aan om samen met alle werknemers van Verstegen, met onze toeleveranciers en met onze klanten de toekomst op een duurzame wijze tegemoet te treden.

Michel Driessen
Directeur Eigenaar
Verstegen Spices & Sauces

Michel Driessen in QIS-ruimte

Verstegen Sustainable Values

Verstegen draagt op veel manieren bij aan de Verstegen Sustainable Values, onze drie pijlers voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze onderwerpen zijn onderverdeeld in Mens, Maatschappij en Milieu.

Verstegen wil het meest duurzame specerijenbedrijf ter wereld zijn. Daarmee is de lat hoog gelegd. Dit jaar zijn er flinke stappen gezet in het realiseren van onze duurzaamheidsambities. In september heeft de hernieuwingsaudit voor de  MVO prestatieladder niveau 4 plaatsgevonden. Het certificaat is verlengd tot najaar 2018.

Mileu MILIEU

Respect voor de natuur die ons zoveel lekkere specerijen biedt, maakt dat Verstegen altijd streeft naar het zo min mogelijk belasten van die natuur. En aan dit streven kan iedereen een steentje bijdragen. Het zijn immers ook kleine verbeteringen die het verschil kunnen maken. Trots zijn we dan ook op iedere werknemer van Verstegen die thuis of op het werk bewust met het milieu bezig is!

Doelstellingen MILIEU 2015

Thema Status doelstellingVoortgang
Circulair inkopenOude PLC’s laten ophalen, reviseren en doorverkopen. Deze doelstelling is gehaald. Streven om PLC’s opnieuw te gebruiken. Wordt geïnventariseerd.
Afvalscheiding
2% meer afvalscheiding.
Percentage afvalscheiding 63,54% (2015) ten opzichte van 65,66% (2014). Doelstelling niet gehaald door defecte afvalpers.
Betere afspraken met leveranciers maken. Stage (inventarisatie afval) op kantoor in 2016.

INTERVIEW Paul Beukema

Paul is een van onze collega’s. Mede door hem kunnen wij werken aan een duurzamer bedrijf, zo brengt iedereen een stap extra richting een duurzame organisatie. We hebben hem gesproken over de mogelijkheden van duurzaamheid binnen Verstegen vanuit zijn perspectief:

Waarom is duurzaamheid belangrijk voor Verstegen?

Als mens moeten we zuinig en weloverwogen omgaan met de wereld. Ook met de mensen er op. Deze gedachte uitdragen en hierop anticiperen draagt bij aan een positieve uitstraling van Verstegen. Deze gedachte moet dan niet alleen naar buiten, maar ook binnen de organisatie aandacht hebben. Dit is een belangrijk punt om aan te werken.

Wat zou er nog meer gedaan kunnen worden bij Verstegen?

Er wordt al aandacht gegeven aan besparing en herkenning van duurzamer werken. Het zou helpen om nog meer collega’s op te leiden om hier bekend en vertrouwd mee te raken.

Wat zijn jouw successen op dit gebied?

Ik ben blij met de vervanging van de persluchtinstallatie. De capaciteit en de luchtkwaliteit is hierdoor gewaarborgd voor de toekomst. Niet alleen de capaciteit en de kwaliteit van de lucht dragen hier toe bij, het helpt ons ook met het besparen op energiegebied.

Wat zou de TD nog meer kunnen doen op dit gebied?

Vaker hergebruiken van onderdelen, hetzij door revisie of door recycling. Terugdringen van chemie-, water- en energieverbruik door dit mee te nemen in investerings- en verbetertrajecten.

Wat zijn jouw persoonlijke duurzaamheidsdrijfveren?

Een bijdrage kunnen leveren aan een prettige, gezonde en veilige werkomgeving.

Paul Beukema

Paul Beukema

Manager Technische Dienst, Rotterdam

Leeftijd: 50 jaar
In dienst per: 1 mei 2011

Doelstellingen MILIEU 2016

 • Optimaliseren waterzuiveringsinstallatie

  Indien mogelijk de benodigde chemicaliën vervangen door natuurlijke producten.

 • Afval

  Afvalscheidingspercentage verhogen met 10%. Om dit te bereiken zal het bewustzijn ook in de kantooromgeving moeten verbeteren. Afvalbeheersingsbeleid formuleren. Verbruik papier met 10% doen afnemen.

 • C02 Neutraal

  Plan maken hoe we de CO2 uitstoot in stappen kunnen terugbrengen.

 • Circulair

  Dit jaar zal er een nieuw circulair onderwerp op gepakt worden. Mogelijk zijn dat de werkschoenen of de werkkleding.

 • RSPO

  Certificering Roundtable Sustainable Palm Oil Mass Balance of Segregated behalen.

 • Energie

  Milieubesparingsplan afronden. Milieubarometer 2015 afronden. Mogelijkheden hernieuwbare energie analyseren.

Mens MENS

Vooral op onze contacten in het onderwijs zijn we trots. Immers de jeugd is de toekomst en als je als bedrijf daar in kan investeren ben je echt bezig met verduurzamen.

Doelstellingen MENS 2015

Thema Status doelstellingVoortgang
Duurzame soja70% van de producten met soja duurzaam. Hier is 72,3% van behaald.Voortgang: – afwachten antwoord 2 leveranciers;
– verdere gesprekken met leveranciers.
Zout

Consumentenproducten zonder zout. Een assortiment met 9 producten is geïntroduceerd. Geen verdere acties gepland.
OnderwijsNieuw traject aan de Food Innovation Academy starten. Er zijn 20 leerlingen begonnen. Nieuwe trajecten worden opgestart.

INTERVIEW Joost Olij

Na het afronden van de HAVO werd ik aangenomen bij de studie Audiovisuele Vormgeving in Rotterdam. Na deze studie heb ik onder andere bij de televisie gewerkt en bouwde ik festivals op. Helaas hield dit werk op en toen kwam ik via de gemeente Rotterdam in contact met Verstegen. Na een tijdje voor Verstegen te hebben gewerkt, werd mij gevraagd of ik wilde leren voor procesoperator. Ik ben toen met bestaande procesoperators op de verpakafdeling mee gaan lopen en zij hebben mij de basis geleerd. Hierna kreeg ik de mogelijkheid om de opleiding tot procesoperator te doen.

Wat is het leukste wat je op je opleiding hebt geleerd tot nu toe?

Het leukste aan de opleiding vind ik de excursies naar de verschillende bedrijven. Al snel zou je zeggen dat fabrieken hetzelfde zijn, maar er zitten erg veel verschillen tussen. Zo heb je bij een meelfabriek bijvoorbeeld veel minder verschillende producten en werkwijzen dan bij Verstegen. Deze variatie maakt het werken bij Verstegen ook erg leuk.

Waar zie je jezelf over 5 jaar?

Over 5 jaar werk ik nog steeds in de voedingsmiddelenindustrie. Het liefste ben ik dan meer allround inzetbaar, waarbij ik het afdelingshoofd assisteer. De werkzaamheden waar een afdelingshoofd niet aan toe komt, moeten ook gedaan worden.

Vind je het opleiden van medewerkers belangrijk?

Niet iedereen hoeft meteen een uitgebreide studie te doen, maar er vinden nog wel eens wat veranderingen plaats. Zo komen er bijvoorbeeld nieuwe machines en worden werkwijzen veranderd. Het is handig om hier cursussen voor te volgen.

Wat zou jij op dit gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen graag veranderd zien?

Op mijn afdeling wordt er nog geen plastic gescheiden. Dit plastic zou goed te scheiden zijn, dit is een mooi doel voor de komende tijd. Binnenkort ga ik trouwens naar een verpakkingsbeurs waar duurzame ideeën worden gepresenteerd. Misschien komen hier ook nog leuke ideeën uit.

Doe je zelf ook nog dingen die zorgen voor een duurzamere wereld?

Ik probeer duurzame dingen te doen. Zo recycle ik glas en papier en ben ik daarnaast lid van Milieudefensie. Vroeger ben ik ook mantelzorger geweest voor ouderen, dit deed ik in mijn vrije tijd.

Joost Olij

Joost Olij

Productiemedewerker

Leeftijd: 43 jaar
In dienst per: 1 maart 2014

Doelstellingen MENS 2016

 • Human Resources

  Beleidsplan opzetten. Functioneringsgesprekken methodiek uitrollen.

 • Talentenmanagement

  Mogelijkheden inventariseren.

 • Onderwijs

  Onderwijs- en opleidingsbeleidsplan maken.

 • Gezondheid

  Fietsplan opzetten, periodiek medisch onderzoek en mogelijkheden voedingsadviezen onderzoeken.

 • MVO bewustzijn

  Bewustzijn eigen werknemers bevorderen.

Maatschappij MAATSCHAPPIJ

Verstegen wil graag een positieve invloed hebben, van boer tot bord. We begeleiden onze boeren dan ook met het verbouwen en hebben overleg met alle belanghebbenden.

INTERVIEW Rahmat Ita

Rahmat Ita is één van de nootmuskaat- en foelieboeren op het Indonesische eiland Ambon waar Verstegen een samenwerking mee heeft. Verstegen ondersteunt hem in zijn ontwikkeling naar betere productie en duurzamer verbouwen.

Heeft u deelgenomen aan het Organische Certificeringsprogramma? Zo ja, wat heeft dit voor u betekend?

Ik heb inderdaad deelgenomen aan het programma. Organisch betekent dat er bij de groei van specerijen geen pesticiden worden gebruikt. Hierdoor ervaar ik een hogere productie sinds ik deelneem aan het biologische programma. Hier ben ik erg blij mee.

Hoeveel produceert u ieder jaar?

Tijdens een oogst wordt niet de gehele boom geoogst, maar slechts een deel van de boom. De nootmuskaat moet groeien en rijpt in ongeveer 13-14 maanden. De eerste oogst levert de meest nootmuskaat, rond de 4 tot 5 zakken, die 50 kg per stuk zijn. De tweede oogst is slechts de helft van de eerste oogst. Maar dit percentage verschilt ieder jaar. Wanneer het een goed jaar is, kan het zijn dat het tweede jaar mislukt.

Hoe gaat het proces van oogsten?

Mijn familie en vrienden helpen mij vaak tijdens het oogsten. Dit is afhankelijk van de geschatte hoeveelheid nootmuskaat die ik van de bomen verkrijg.

Als er eenmaal is geoogst, moeten de specerijen gedroogd worden. Hoe gaat dit?

Nadat er geoogst is, droog ik de nootmuskaat voor een week. Ik heb een pakhuis waar ik dit naartoe breng. Het pakhuis staat naast mijn huis. Wanneer ik geld nodig heb, breek ik de schil van de nootmuskaat. De nootmuskaat en foelie kan ik hierna direct verkopen.

Van welke factoren is de kwaliteit van nootmuskaat en foelie afhankelijk?

De kwaliteit van nootmuskaat en foelie is van enkele factoren afhankelijk. De grootste factor is uiteraard het weer. De nootmuskaatbomen vergen veel zon, ze hebben een beetje regen nodig. Een andere factor is de leeftijd van de boom. Hoe ouder de boom, hoe meer deze produceert.

Rahmat Ita

Rahmat Ita

Kaitetu, eiland Ambon, Indonesië

Doelstellingen MAATSCHAPPIJ 2016

 • Adulteratie

  Opzetten adulteratie statement.

 • SAQ

  Aanpassen Self Audit Questionnair.

 • Leveranciers

  Aantal leveranciers met een actief duurzaamheidsbeleid met 10% laten toenemen tot 43%.

 • Verstegen Sustainable Values Program

  Opzetten en toetsen praktische handleiding.

 • Witte peper

  Twee containers witte peper in relatie tot project binnen laten komen.

Belanghebbenden BELANGHEBBENDEN

Verduurzamen doen we natuurlijk samen, om te beginnen met alle collega’s van Verstegen die zich daar steeds bewuster van zijn. We werken ook samen met onze klanten, onze leveranciers en andere belanghebbenden.

Doelstellingen BELANGHEBBENDEN 2016

 • MVO Jaarverslag

  Einde 2016 rapporteert Verstegen in het MVO jaarverslag voor welke belangrijkste duurzaamheidsonderwerpen aandacht is gevraagd door belanghebbenden en hoe Verstegen hier op gereageerd heeft.

 • Duurzaamheidseisen klant

  Einde 2016 hebben vertegenwoordigers de belangrijkste duurzaamheidseisen en -wensen van klanten opgesteld (retail, foodservice, fresh services en food industry).

 • Klanttevredenheid

  Einde 2016 heeft Verstegen het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek. De resultaten van het onderzoek zijn dan besproken en indien hier op actie ondernomen. Deze documenten worden hierna door de directeur duurzaamheid geëvalueerd en indien passend gemaakt.

 • Duurzaamheid leveranciers

  Einde 2016 is Verstegen met de top 10 leveranciers in contact gekomen over duurzaamheid.

 • Ideeënbox

  Einde 2016 heeft Verstegen een virtuele ideeënbox via de website. Consumenten kunnen hun wensen op het gebied van duurzame en gezondere producten hier in deponeren. De MVO-manager beheert deze box.

 • Gemeente Rotterdam

  Einde 2016 heeft Verstegen contact gehad met gemeente Rotterdam over een duurzame stad en de rol hier in van Rotterdamse bedrijven.

 • NGO’s

  Einde 2016 laat Verstegen zien met welke NGO’s contact is geweest over het thema duurzaamheid.

 • Video’s

  Einde 2016 heeft Verstegen minimaal twee video’s gepubliceerd waar de oorsprong van kruiden in wordt uitgelegd.

© Copyright - MVO Duurzaamheids verslag - Verstegen Spices & Sauces